Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok Metropol AVM A3 Blok Kat:7, D:100, 34676 Ataşehir/İstanbul
0(216) 373 53 51

İNŞAAT (ALL RİSKS) SİGORTASI
İnşaat faaliyetlerinin ön depolama safhasından başlayarak, inşaat makinaları dahil olmak üzere, taahhüt edilmiş işlerin işveren tarafından kabulüne kadar geçen sürede, yüklenicilerin karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskleri (yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, vb.) temin eder. Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreç için Bakım Dönemi teminatı ayrıca sağlanabilmektedir.
 

MONTAJ (ALL RİSKS) SİGORTAS
Montaj faaliyetlerinin ön depolama safhasından başlayarak, tahahhüt edilmiş işlerin işveren tarafından kabulüne kadar geçen sürede, yüklenicilerin karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskleri temin eder.
Sigortalıya ait makinelerin bozulması neticesinde işletmenin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.


MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI
Makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon, yer değiştirme sırasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için yapılan onarım ve ikame masraflarını temin eder.
Makina Kırılması teminatı kapsamına dahil rizikoların gerçekleşmesi sonucu işletmenin uğrayacağı finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.
Genişletilmiş Makina Sigortası (CMI) ile endüstriyel tesisler, enerji santralleri için geniş kapsamlı bir teminat olup, makine ve taşınmazlarda meydana gelebilecek fiziksel zarar ve kar kaybını temin eder.
 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI
Elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme sırasında ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için yapılan onarım ve ikame masraflarını temin eder.