Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok Metropol AVM A3 Blok Kat:7, D:100, 34676 Ataşehir/İstanbul
0(216) 373 53 51

OTO KAZA SİGORTALARI
Kasko Sigortası

Karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçları, römork, karavan, iş makinaları, lastik tekerlekli traktörler ve diğer tarım makinalarını, karayolunda hareket halinde ve gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları temin eder.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Aracın hasarı için kasko poliçesi yapılması gereklidir. Trafik poliçesinde hasar / hasarsızlık takibi plakaya bağlı olmayıp, sürücünün siciline göre belirlenmektedir.

Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında 3. kişilerin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde işletene düşen hukuki sorumluluğu temin eder.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Yurt içi ve yurt dışına ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan otobüslerin hizmetleri sırasında yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların uğrayabileceği risklere karşı teminat sağlar.


OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI
Hırsızlık Sigortaları (Hırsızlık, Kasa Hırsızlık)

Sigortalıya ait eşya ve malların hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacağı zararları temin eder. Banka, ticarethane vb. işletme ve müesseseler ile konutlarda bulunan kasalardaki para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarını temin eder.

Ferdi Kaza / Grup Ferdi Kaza
Sigortalının (ve/veya gruptaki kişilerin, kurum çalışanlarının) veya yakınlarının ani ve beklenmedik bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kalıcı olarak sakatlanması durumunda menfaat sahiplerine veya kanuni hak sahiplerine ödenir.

Cam Kırılması
Ticarethaneler, evler, bürolar ve bunun gibi yerlerde takılı bulunan ve poliçede belirtilen pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ve aynaların kırılmaları nedeniyle meydana gelecek hasarlar Türk Cam Kırılması Sigortası Genel Şartlarına göre teminat kapsamındadır. Taşınan Para Sigortalının bordrolu çalışanı tarafından, T.C. sınırları dahilinde, çek, senet, vb. kıymetli evrakın işyeri ile bankalar arasında veya diğer müesseseler arasında sevki sırasında uğrayacakları zararları temin eder.

Emniyeti Suistimal
Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit, kıymetli evrak ve menkul kıymetlerini veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak veya sahtekarlık yaparak zimmetine geçirmek suretiyle sigortalının uğrayacağı zararı temin eder.