Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok Metropol AVM A3 Blok Kat:7, D:100, 34676 Ataşehir/İstanbul
0(216) 373 53 51

NAKLİYAT SİGORTALARI (EMTİA, KIYMET TAŞIMA)
Emtia (Yük) Sigortaları 

''Globalleşen'' Dünya'mızda ithalat ve ihracaat bir çok firmanın yürütmekte olduğu temel faaliyetlerdendir. Lojistiğin büyük önem taşıdığı günümüz ticari faaliyetlerinde alınan ve satılan malların çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasını Yük Sigortası (Emtea Sigortası) ile güvenceye alabilirsiniz. Bu sigortayı malın satıcısı, alıcısı ya da yükle menfaat ilişkisi olan taraflar bu sigortayı yaptırabilir.

Teminat çeşitleri
Geniş Teminat (A Kloz) : Taşınan yükün, çıkış deposundan varış deposuna taşınması sırasında ani bir kaza veya olay sonucu uğrayacağı her türlü fiziksel hasar ve kayıplara karşı teminat sağlar.
Dar Teminat (C Kloz) : Taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora, devrilme, çarpma, çarpılma, yanma gibi) yüke gelecek zararları temin eder.
Tam Ziya : Taşımayı gerçekleştiren aracın tamamen hasarlanması sonucu taşınan yükün tamamen hasarlanması ve tüm değerini kaybederek kullanılmaz hale gelmesi durumuna karşı teminat sağlar.

Kıymet Taşıma Sigortası
Değerli eşyaların bir taşıma aracı ile taşınması esnasında karşılaşabilecek zararları teminat altına alır.


DEPOCU YASAL SORUMLULUK SİGORTASI
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları kapsamında sigortalının aşağıda listelenen depo faaliyetlerini yürüttüğü adreslerde üçüncü şahıslara ait emteada meydana gelebilecek kazalara karşı sigortalının yasal sorumluluklarını teminat altına alır;

- Depo sınırları içerisinde yer değiştirme,
- İstifleme,
- Yükleme,
- Boşaltma işlemleri.


TEKNE & YAT SİGORTASI
Tekne Gövde ve Makine Sigortası

Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, gibi deniz araçlarının karşılaşabileceği ;
- Sefer yapılabilir sulardaki tehlikeler
- Yangın, infilak
- Zor kullanılarak yapılan hırsızlık
- Deprem, yıldırım
- Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması gibi durumlarda oluşan kazalar
- Kaptanın, mürettebatın veya klavuzun ihmali
- Onarım yapan veya tekneyi kiralayanların ihmali
- Hava taşıtlarının veya bunlardan düşen nesnelerle temas sonucu oluşan hasarlar vb. risklere karşı teminat sağlar.
Üçüncü şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile Tekne Harp ve Grev Sigortası teminatı Tekne Sigortaları ile isteğe bağlı olarak teminat altına alınabilir.

Tekne İnşaat Sigortası
Teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında,limanda, demir aldığında, tamir ve bakım esnasında meydana gelebilecek;
- Karaya oturma,
- Batma, çarpışma
- Hırsızlık,
- Yangın , yıldırım, infilak,
- Deprem,
- Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gibi risklere karşı teminat sağlar.

Yat Sigortası
Tekne gövde ve makina ile bunlara ait donanımların (servis botları, ekipmanlar, vb) seyrüsefer sırasında, yatma yerinde, çekekte, çekeğe çekilirken veya indirilirken veya karaya çekiliyken uğrayabileceği zararları teminat altına alır. Bu teminatların yanı sıra, kişisel eşyalar, 3. Şahıslara verilebilecek zararlar ile grev harp teminatları da tekne sigortanız kapsamına dâhil edilebilir.