Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok Metropol AVM A3 Blok Kat:7, D:100, 34676 Ataşehir/İstanbul
0(216) 373 53 51

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI


Sağlık Sigortası poliçesi nedir?
Sağlık sigortaları, seçtiğiniz teminat türüne göre sağlık durumunuzda beklenmeyen ve ani bir olumsuzlukla karşılaştığınızda devreye girerek hayatınızı kolaylaştıran sigorta ürünleridir. 


Sağlık Sigortası fiyatları nasıl hesaplanmaktadır?
Seçtiğiniz plan, teminat - alt teminat, anlaşmalı kurum ve de risk analiz sonuçlarınız gibi değişkenlerle göre priminiz değişkenlik gösterebilecektir. 


Kendi plan/programımı seçebilir miyim?
Kendi ihtiyaçlarınıza göre ayakta ve yatarak tedavi teminatlarını ayrı ayrı seçerek kendi planınızı oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz bir teminat için ilave Ayakta Tedavi Teminatı'nı alabilirsiniz; bununla beraber tek başına Ayakta Tedavi Teminatı'nı alamazsınız.


Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?
Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar. 


Hastanede Sigortalı'nın yatarak tedavi görmesi durumunda;
●    Günlük oda (Standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır.) 
●    Yemek, refakatçi
●    Doktor
●    İlaç
●    Ameliyathane
●    Operatör
●    Anestezist
●    Hemşire (Standart hemşirelik ücreti ile sınırlıdır.)
●    Yoğun bakım
●    Her türlü sarf malzeme giderleri
●    Kemoterapi
●    Radyoterapi
●    Diyaliz
●    Koroner anjiyografi
●    Böbrek taşı kırma (ESWL)
teminat kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış sırasında veya sonrasında 3 ay içinde başlamak şartıyla gerçekleştirilen fizik tedavi giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır.


Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?
Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.
Aşağıdaki tedavi harcamalarını kapsar:
●    Doktor muayenesi
●    Reçeteli ilaç
●    Tanı
●    İleri tanı
●    Fizik tedavi ve rehabilitasyon


Ömür boyu yenileme garantisine nasıl hak kazanırım?
Kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalımız olmanız, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olmanız ve son üç yıl h/p oranı ortalamanızın da %80’in altında olması halinde "Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü" için değerlendirilmeye hak kazanırsınız.


Bekleme süresi nedir?
Bazı hastalıkların sigorta kapsamına alınmadan önce geçmesi gereken süredir. Bekleme süreleri genelde poliçenizin sadece ilk yılında söz konusudur ve yenileme ile birlikte ortadan kalkar.


İstisna nedir?
Poliçe Özel ve Genel Şartlarında ayrıntılı olarak belirtilen ve poliçenizde kapsam dışı tutulan durumlardır.


Anlaşmalı olmayan kurumlardaki tedavilerimiz karşılanıyor mu?
Tedavilerinizde anlaşmalı olmayan bir kuruluşu tercih ettiğinizde evraklarınızı ve faturanızı şirketimize ulaştırmanız halinde harcamalarınız; ödeme oranınız, poliçe özel ve genel şartları ile sertifikanızda belirtilen teminat ve limitler dahilinde değerlendirilmektedir.


Yatarak tedavi işlemleri için provizyon süreci nedir?
Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. Bu süre içerisinde gerçekleşmeyen işlemleriniz için yeniden provizyon almanız gerekmektedir. 7 gün içinde işlemi yapılmayan ve yeniden provizyon onayı alınmayan işlemler için MAPFRE SİGORTA AŞ'nin red etme hakkı saklıdır.
Provizyon onayı alınmış ve yatış işlemi gerçekleşmiş tüm yatışlarda 10. günden sonraki konuya ilişkin giderlerin karşılanabilmesi için 11. gün Sigortacı'dan tekrar onay alınması gerekmektedir.


Tazminat harcamalarım kaç gün içinde geri ödenir?
Bütün evraklarınız eksiksiz olması ve ilgili giderin poliçeniz teminatları ile özel ve genel şartlar dahilinde olması şartıyla en geç 5 iş günü içerisinde ödemeniz hesabınıza gönderilmektedir.